VIBORGegnens Erhvervsråd

Foredrag v/ Morten Ankerdal - og generalforsamling i VIBORGegnens Erhvervsråd


Dato og tid

Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 15:00 til 20:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 20. marts 2017 kl. 23:55

Sted

Golf Salonen
Randersvej 1
8800 Viborg
Denmark

Arrangør

VIBORGegnens Erhvervsråd
+45 8725 5151
ver@ver.dk

Foredrag v/ Morten Ankerdal: Bliv en vinder blandt vindere
Foredragets omdrejningspunkt er spørgsmålet om, hvordan man får det bedste frem i sig selv. Morten Ankerdal tager udgangspunkt i sig selv og sine egne personlige betragtninger om, hvordan man bliver en vinder blandt vindere, hvilket i en kultur som TV2 er en udfordring han hele tiden står over for.

Det handler nemlig om at samarbejde samtidig med man også er hinandens indbyrdes konkurrenter. Der kan kun være én frontfigur. Få Morten Ankerdals bud på, hvordan man på én og samme tid kan være frontfigur og holdspiller, uden at støde sine kolleger fra sig. Morten er nemlig afhængig af holdindsatsen og sine kollegers gennemarbejdede historier for selv at kunne levere optimalt. Udover at skulle forholde sig til organisationens værdier og de øvrige kolleger, er det for Morten Ankerdal essentielt at være bevidst om egne værdier, og at der er overensstemmelse mellem disse og den kultur man arbejder i for at kunne trives.

Undervejs i foredraget viser Morten Ankerdal sjove klip for at vise den udvikling han selv har gennemgået i løbet af sin karriere for at nå til den tryghed og selvsikkerhed han i dag indtager rollen som studievært med.

Foredraget kommer rundt om emner som personlig udvikling, værdier, motivation, samarbejde og arbejdskultur, og hvordan man skal agere i en verden, der er i konstant forandring.

Pris foredrag
Medlemmer gratis – Øvrige 200 kr. ekskl. moms. No-show-gebyr på 300,- opkræves ved udeblivelse uden afbud.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med IDA.

Bemærk adresse: Golf Salonen, Randersvej 1, 8800 Viborg.

________________________________________________________________

VIBORGegnens Erhvervsråd afholder generalforsamling fra kl. 17.00.Kl. 16.30-17.00:     Pause samt ankomst/registrering

Kl. 17.00:              Generalforsamling iht. dagsorden

Kl. 18.15 ca.          Afslutning - herefter bydes der på buffet for tilmeldte deltagere
 

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger på Erhvervsrådets vegne beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år.
3. Gennemgang af revideret regnskab.
4. Gennemgang af budget med forslag til kontingent til godkendelse.
5. Valg af formand til repræsentantskabet (ikke aktuelt i 2017, da nuværende formand er valgt for en 2-årig periode)  
6. Valg af det øvrige repræsentantskab samt 2 suppleanter jf. § 5.
- 10 repræsentantskabs-medlemmer vælges for perioden 2017 - 2019 og 2 suppleanter for perioden 2017 - 2018
7. Indkomne forslag
- Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:

§1
Nuværende tekst:
”Foreningen i henhold til disse vedtægter hedder VIBORGegnens Erhvervsråd”
Ny tekst:
”Foreningen hedder VIBORGegnens Erhvervsråd.
Foreningens binavn er Business Viborg.”

§4 afsnit 4:
- Nuværende tekst:
”1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger på Erhvervsrådets vegne beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år
3. Gennemgang af revideret regnskab.
4. Gennemgang af budget med forslag til kontingent til godkendelse.
5. Valg af formand til repræsentantskabet
6. Valg af det øvrige repræsentantskab samt 2 suppleanter jf. § 5.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.”

- Ny tekst:
”1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger på Erhvervsrådets vegne beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år
3. Gennemgang af revideret regnskab.
4. Gennemgang af budget med forslag til kontingent til godkendelse.
5. Valg af formand til repræsentantskabet
6. Valg af det øvrige repræsentantskab samt 2 suppleanter jf. § 5.
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt.”

- Dette forslag konsekvens-rettes i §8 Andet afsnit:
Nuværende tekst:
”Regnskab føres af Erhvervskontoret og revideres af statsautoriseret/registreret revisor”

Ny tekst:
”Regnskab føres af Erhvervskontoret og revideres af Generalforsamlings-valgt revisor”

8. Eventuelt

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen, og hvert stemmeberettiget medlem har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen afgive mere end 1 stemme som fuldmægtig for andre.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til Erhvervskontoret senest 14 dage (9. marts 2017) før generalforsamlingens afholdelse.

Som kandidat til repræsentantskabet kan opstilles personer fra medlemmer med stemmeret, der ikke er i kontingentrestance. Repræsentantskabsmedlemmer kan modtage genvalg. Navn og oplysning på medlemsdata på kandidater, der ønsker at opstille til valg til repræsentantskabet, skal være modtaget af Erhvervsrådet mindst 14 dage (9. marts 2017) før generalforsamlingen. Ligeledes fremsendes accept fra kandidaten med samme frist.

Efter valg til repræsentantskabet foretages valg af suppleanter. Som kandidat til suppleant kan opstilles personer fra medlemmer med stemmeret, der ikke er i kontingentrestance. Suppleanter kan modtage genvalg. Suppleantkandidater kan opstilles på selve generalforsamlingen, for eksempel ikke valgte repræsentantskabskandidater.

Deltagelse i foredrag og den ordinære generalforsamling er gratis for alle medlemmer af VIBORGegnens Erhvervsråd (øvrige kr. 200), men den efterfølgende buffet er kun gratis for 1 person (stemmeberettiget) fra hver virksomhed.

Øvrige medlemmer indbydes også til at deltage i den efterfølgende buffet inkl. én genstand mod betaling af kr. 300,- inkl. moms.

Tilmelding og yderligere oplysninger kan også fås på tlf. 87 25 51 51.

Navneskilte og stemmesedler udleveres ved indgangen.

Kontaktoplysninger til formand Viggo Hansen: vh@danglas.dk, tlf. 29 68 13 84.

Hent printvenligt version af indkaldelse og dagsorden her (pdf)

Arrangeret i samarbejde med IDA Vestjylland

VIBORGegnens Erhvervsråd 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

VIBORGegnens Erhvervsråd
+45 8725 5151
ver@ver.dk