VIBORGegnens Erhvervsråd

Erhvervsklubben: Mads Steffensen styrer debatten (Generalforsamling kl. 17.00)


Dato og tid

Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 14:30 til 19:30

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 14:45

Sted

Golf Salonen
Hans Tausens Alle
8800 Viborg
Denmark

Arrangør

VIBORGegnens Erhvervsråd
+45 8725 5151
ver@ver.dk

Kom og vær med når Mads Steffensen besøger Viborg. Denne gang for at styre debatten og det LOKALE panel, der kommer med deres bud på små og store dilemmaer af erhvervsmæssig karakter.

Har du måske ovenikøbet selv nogle tanker og idéer, du gerne vil have andres mening om? Så send dem til os inden 19. marts på ver@ver.dk. Måske bliver det lige netop DIT dilemma, panelet tager sig kærligt af, når Mads på sin kendte facon styrer debatten.

Det lokale panel består af
- Ulrik Wilbek, Borgmester Viborg Kommune
- Sine Juul Praastrup, Adm. direktør ERIK Arkitekter
- Claus Toksvig, Direktør Nørlum
- Poul Arne Jensen, Direktør PAJ Consult

Tilmeld dig nu! Uanset om det er dit eget eller andres dilemma, der bliver drøftet, kan du se frem til en underholdende eftermiddag fyldt med gode idéer og forslag, der kan blive til gavn for erhvervslivet i Viborg Kommune.

Deltagelse i debat med Mads Steffensen er gratis for medlemmer - Øvrige 200 kr. + moms.

Bemærk: Der opkræves NO SHOW gebyr på 300 kr. ved udeblivelse uden afbud. Der kan blive lagt fotos fra arrangementet på vores Facebookside - se den her

Arrangeret i samarbejde med IDA Vestjylland  
_______________________________________________________________

VIBORGegnens Erhvervsråd afholder generalforsamling fra kl. 17.00.

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger på Erhvervsrådets vegne beretning og gennemgår den overordnede
aktivitets- og handlingsplan for det kommende år.
3. Gennemgang af revideret regnskab.
4. Gennemgang af budget med forslag til kontingent til godkendelse.
5. Valg af formand til repræsentantskabet 
6. Valg af det øvrige repræsentantskab samt 2 suppleanter jf. § 5.
- repræsentantskabs-medlemmer vælges for perioden 2018 - 2020 og suppleanter for perioden 2018 – 2019
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen, og hvert stemmeberettiget medlem har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen afgive mere end 1 stemme som fuldmægtig for andre.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til Erhvervskontoret senest 14 dage (8. marts 2018) før generalforsamlingens afholdelse.

Som kandidat til repræsentantskabet kan opstilles personer fra medlemmer med stemmeret, der ikke er i kontingentrestance.

Repræsentantskabsmedlemmer kan modtage genvalg. Navn og oplysning på medlemsdata på kandidater, der ønsker at opstille til valg til repræsentantskabet, skal være modtaget af Erhvervsrådet mindst 14 dage (8. marts 2018) før generalforsamlingen. Ligeledes fremsendes accept fra kandidaten med samme frist.

Efter valg til repræsentantskabet foretages valg af suppleanter. Som kandidat til suppleant kan opstilles personer fra medlemmer med stemmeret, der ikke er i kontingentrestance. Suppleanter kan modtage genvalg. Suppleantkandidater kan opstilles på selve generalforsamlingen, for eksempel ikke valgte repræsentantskabskandidater.


Deltagelse i den ordinære generalforsamling er gratis for alle medlemmer af VIBORGegnens Erhvervsråd, men den efterfølgende buffet er kun gratis for 1 person (stemmeberettiget) fra hver virksomhed.

Øvrige medlemmer indbydes også til at deltage i den efterfølgende buffet inkl. én genstand mod betaling af kr. 300,- inkl. moms.

Tilmelding og yderligere oplysninger kan også fås på tlf. 87 25 51 51.

VIBORGegnens Erhvervsråd 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

VIBORGegnens Erhvervsråd
+45 8725 5151
ver@ver.dk