VIBORGegnens Erhvervsråd

Digitaliserings-erfagruppe - Opstartsmøde


Dato og tid

Torsdag d. 30. august 2018 kl. 08:15 til 10:45

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 27. august 2018 kl. 23:55

Sted

BrainSpace Viborg - VIBORGegnens Erhvervsråd
Skottenborg 12-14
8800 Viborg

Arrangør

VIBORGegnens Erhvervsråd
+45 8725 5151
ver@ver.dk

Alle taler om digitalisering! Men hvordan kan vi sammen komme videre – og inspirere hinanden til mere digitalisering i virksomhederne?

En af måderne er at etablere en erfagruppe for virksomheder, der ønsker at udveksle erfaring om digitalisering.

VIBORGegnens Erhvervsråd er tovholder på gruppen i op til fire møder inkl. opstartsmødet.

Agenda for opstartsmødet:

08.15 Morgenkaffe
08.30 Velkommen
08.45 Rundt om bordet:
  Hvem er jeg?
  Hvad vil jeg gerne have ud af min deltagelse?
  Hvilken erfaring med digitalisering bringer jeg ind i gruppen?
09.30 Hvilke emner skal gruppen behandle?
10.30 Erfagruppens spilleregler & næste møde
10.45 Tak for i dag


Målgruppe: 


Medlemsvirksomheder, der allerede har taget beslutningen om at gå i gang med digitalisering og virksomheder, der er i gang eller har gennemført en eller flere digitaliseringsprocesser.

Rammer for gruppen:

 • Medlemmer af VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) kan uden beregning deltage med én person i erfagruppen
 • Ej medlemmer kan iflg. aftale med VER deltage som gæst i opstartsmødet. Beslutter man at fortsætte i erfagruppen, forudsætter det indmeldelse i VER
 • Kollega af relevans for gruppens fokusområde kan være stedfortræder, hvis man selv er forhindret
 • Nye virksomheder kan optages i gruppen efter forudgående aftale med den ansvarlige hos VER
 • Møderne placeres én gang i kvartalet hos medlemmer af erfagruppen
 • Der er et afbudsgebyr på 500 kroner ekskl. moms, hvis du melder afbud til et møde mindre end en uge før mødet
 • Tre af gruppens deltagere lægger hus til et møde inkl. forplejning
 • Virksomhederne i erfagruppen deles om omkostninger til evt. eksterne talere. Beløbet må ikke være højere end kr. 500,- pr. virksomhed. Dog tilstræbes det at tiltrække eksterne talere med særlig interesse for gruppen, der stiller deres viden til rådighed uden beregning
 • VER er tovholder, indkalder til møder og udarbejder dagsorden iht emner, der fremgår af erfagruppens netværkskontrakt
 • Der skrives ikke referat af møderne, så mød op!
 • Erfagruppen mødes fire gange inkl. opstartsmødet. Herefter beslutter gruppen, om den ønsker at fortsætte med ny tovholder eller udfase

 

Spørgsmål vedr. erfagruppen kan rettes til:

Erhvervskonsulent Michael Freundlich, mifr@ver.dk -  tlf. 2326 6392 eller Erhvervskonsulent Merethe Wrang, mfw@ver.dk - tlf. 20847863

Fotos fra arrangementet kan blive brugt i vores markedsføringsmateriale og på vores digitale platforme - blandt andet vores Facebookside, som du kan se her
Se hvordan vi beskytter dine data her
.
 


VIBORGegnens Erhvervsråd

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

VIBORGegnens Erhvervsråd
+45 8725 5151
ver@ver.dk