VIBORGegnens Erhvervsråd

Generalforsamling VIBORGegnens Erhvervsråd


Dato og tid

Torsdag d. 21. marts 2019 kl. 17:00 til 19:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 15:30

Sted

Golf Salonen
Hans Tausens Alle
8800 Viborg

Arrangør

VIBORGegnens Erhvervsråd
+45 8725 5151
ver@ver.dk

VIBORGegnens Erhvervsråd afholder ordinær generalforsamling

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.
Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger på Erhvervsrådets vegne beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år.
3. Gennemgang af revideret regnskab.
4. Gennemgang af budget med forslag til kontingent til godkendelse.
5. Valg af repræsentantskabet samt suppleanter jf. § 5.
- Repræsentantskabsmedlemmer vælges for perioden 2019-2021 og suppleanter for perioden 2019–2020
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen, og hvert stemmeberettiget medlem har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen afgive mere end 1 stemme som fuldmægtig for andre.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til Erhvervskontoret senest 14 dage (7. marts 2019) før generalforsamlingens afholdelse.

Som kandidat til repræsentantskabet kan opstilles personer fra medlemmer med stemmeret, der ikke er i kontingentrestance. Repræsentantskabsmedlemmer kan modtage genvalg. Navn og oplysning på medlemsdata på kandidater, der ønsker at opstille til valg til repræsentantskabet, skal være modtaget af Erhvervsrådet mindst 14 dage (7. marts 2019) før generalforsamlingen. Ligeledes fremsendes accept fra kandidaten med samme frist.

Efter valg til repræsentantskabet foretages valg af suppleanter. Som kandidat til suppleant kan opstilles personer fra medlemmer med stemmeret, der ikke er i kontingentrestance. Suppleanter kan modtage genvalg. Suppleantkandidater kan opstilles på selve generalforsamlingen, for eksempel ikke valgte repræsentantskabskandidater.

Deltagelse i den ordinære generalforsamling er gratis for alle.
Den efterfølgende buffet er kun gratis for 1 person (stemmeberettiget) fra hver virksomhed.
Pris for øvrige 300 kr. inkl. moms.


Vi ser frem til at modtage din tilmelding senest mandag den 18. marts. Kontakt os endelig for yderligere information - tlf. 87255151 og læs her

Foredrag og workshop kl. 12.00

Fra kl. 12.00 samme dag inviterer VIBORGegnens Erhvervsråd til foredrag og workshop om FN'S 17 VERDENSMÅL for en bæredygtig udvikling v/Astrid Carl fra Green Moves. Særskilt tilmelding er nødvendig. Læs mere her

Bemærk: 
Der opkræves et NO SHOW gebyr på 500 kr. ved udeblivelse uden afbud.

VIBORGegnens Erhvervsråd 
Fotos fra arrangementet kan blive brugt i vores markedsføringsmateriale og på vores digitale platforme - blandt andet vores Facebookside, som du kan se her - Se hvordan vi beskytter dine data her.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

VIBORGegnens Erhvervsråd
+45 8725 5151
ver@ver.dk