VIBORGegnens Erhvervsråd

Viborg Executive 2019 Bestyrelsesuddannelse - Modul 1 - 2 - 3


Dato og tid

Tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 09:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 19. maj 2019 kl. 23:55

Sted

Ullits & Winther, Agerlandsvej 1, 8800 Viborg Ullits & Winther
Agerlandsvej 1
8800 Viborg

Arrangør

VIBORGegnens Erhvervsråd
Tlf: +45 8725 5151
ver@ver.dk

DEN VÆRDIFULDE BESTYRELSE – VÆR MED I DEBATTEN

Bestyrelserne skal være mere kvalificerede. De skal løfte virksomheden mod deres mål og skabe engagement og motivation i ledelsen. Dette understreger behovet for, at flere åbner sig for bestyrelsesarbejde og kvalificerer sig til det.

BESTYRELSESUDDANNELSEN ER FOR DIG……
  • der ønsker at bringe dine kompetencer i spil i din første bestyrelsespost
  • der allerede har en bestyrelsespost og ønsker at få en dybere indsigt i et værdiskabende bestyrelsesarbejde
  • der som direktør, erhvervsleder eller ejerleder ønsker en større indsigt i, hvordan du får en effektiv bestyrelse.
UNDERVISERE
InSourze udbyder i samarbejde med Ullits & Winther, Leoni Advokater og VIBORGegnens Erhvervsråd bestyrelsesuddannelsen ”Viborg Executive 2019”.

Undervisningen varetages af Kim Møller Rasmussen, InSourze. Derudover krydres uddannelsen med indlæg fra Ullits & Winther og Leoni Advokater samt repræsentanter fra det lokale erhvervsliv. 

Uddannelsen vil være særligt fokuseret på det praktiske bestyrelsesarbejde med gode anvendelige værktøjer. Som en del af undervisningsmaterialet anvendes bogen ”Hvad er meningen”, som er et koncept og en samling værktøjer til bestyrelsesarbejdet.

EKSAMEN
Ønsker du at færdiggøre uddannelsen med en ECTS givende eksamen (5 point), er dette en mulighed.

UDDANNELSENS INDHOLD OG TIDSPLAN

MODUL 1: 28. MAJ 2019 KL. 8.30-16.00
Den effektive bestyrelse
* Grundlæggende forståelse af bestyrelsesopgaven
* Hvornår er en bestyrelse effektiv
* Din rolle og pligter som bestyrelsesmedlem
* Lovgivning omkring bestyrelsesarbejdet
* Bestyrelsens ansvar

Dit bestyrelsesansvar
* Formalia, dokumenter og processer
* Tilrettelæggelse af arbejdet i bestyrelsen
* Samarbejde med banker, investorer og fonde
* Forhold omkring direktør og ejerleder
* Specielt omkring bestyrelsens ansvar i krisetid

MODUL 2: 19. JUNI 2019 KL. 8.30-16.00
Den økonomiske dagsorden
* Selskabsloven §115 – regler om tilsyn
* Nøgletal og rapportering
* Revisors rolle i forhold til bestyrelsen
* Styring af økonomi og likviditet i praksis
* Værdiskabende risikostyring

Den menneskelige bestyrelse
* Sammensætning af bestyrelsen
* Roller i bestyrelsen
* Samarbejdet i bestyrelsen
* Samarbejdet med direktøren/direktionen
* Hvordan får jeg en bestyrelsespost?

MODUL 3: 14. AUGUST 2019 KL. 8.30-16.00
Den strategiske udfordring
* Krav til den strategiske bestyrelse
* Gennemførelse af strategiske analyser
* Forretningsmodeller og forretningsplaner
* Implementering af strategi
* Revitalisering af den strategiske plan

Bestyrelsesarbejdet i praksis
* Opstartsvirksomheden og iværksætteren
* Fra opstart til vækstvirksomhed
* Udvikling og styring i vækstfasen
* Virksomheden i krise * Salg af virksomheden

EKSAMENS WORKSHOP (TILVALG): 28. AUGUST 2019 KL. 8.30-12

EKSAMEN (TILVALG): 18. SEPTEMBER 2019

Du kan også få det fulde overblik i dette faktaark om bestyrelsesuddannelsen

DET PRAKTISKE OG PRISEN
Deltagelse i Viborg Executive 2019 kr. 8.450 - Eksamen (tilvalg): kr. 2.950
Priser er ex. moms. InSourze fremsender faktura.

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål til uddannelsen kan du henvende dig til Kim Møller Rasmussen, InSourze A/S på tlf. 30492272 eller kmr@insourze.com 


     


Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

VIBORGegnens Erhvervsråd
Tlf: +45 8725 5151
ver@ver.dk

Kontaktinformationer til arrangør

VIBORGegnens Erhvervsråd
Tlf: +45 8725 5151
ver@ver.dk